Het baggeren van de haven is begonnen!

 

Het zat er al even aan te komen en eindelijk is het nu zover.  Het baggeren van de haven is begonnen. Maandagochtend vroeg werd er een boel zwaar hijsmateriaal het terrein op gereden en werd er voortvarend begonnen met het leeghalen van de haven aan de kant van watersportcentrum arnhem. Dinsdag gingen ze daar mee verder en is de kraan van het watersportcentrum van zijn fundatie gehesen. Dit is nodig omdat we rondom een damwand krijgen welke te dicht langs de kraanfundatie de grond in moet. Zodra de damwanden geplaatst zijn, kan de kraan weer op zijn nieuwe fundatie. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid minder dan 2 weken duren. Zolang de kraan buiten gebruik is, is er een mobiele kraan zodat deboten gewoon te water gelaten kunnen worden. Zodra de verankering van de damwanden uitgehard is, kan er met het baggeren zelf begonnen worden.

De haven zal zover worden uitgediept dat zelfs bij laag water de haven gewoon bevaarbaar is.

Als het uitbaggeren van de haven aan de kant van de werf gereed is zullen ze verder gaan met fase 2, het baggen van het gedeelte bij de woonboten. Dit zodat zij ook bij laag water voldoende water onder de boot  houden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *